טפול און ליין

  • טפול און ליין
    טפול באמצעות האינטרנט הינה עדיין תופעה בחיתוליה אולם כבר קיימת. לטפול און ליין יש יתרונות וחסרונות. חסרונותיה ויתרונותיה נובעים מהמאפיין העיקרי של טפול און ליין המשך