קשיי הגירה

  • קשיים שמתמודדים איתם מהגרים בכלל וישראלים בפרט
    לחצים הקשורים בהגירה יכולים להביא לקשיים בזוגיות וללחצים בתוך המשפחה אם ההסתגלות שלהם שונה והם מתקשים להזדהות ולתמוך אלה באלה. למתבגרים מהגרים קשה במיוחד. בגיל זה חשיבות העולם החברתי כמקור להתיחסות ולתמיכה- גדול במיוחד והמעבר בגיל זה לארץ בה המתבגר מתקשה להזדהות ולהתקבל על קבוצת בני גילו- יכולים להוות קושי משמעותי במיוחד ולהפריע לתהליך הבריא והטבעי של משיכה החוצה מהתא המשפחתי הגרעיני. המשך
  • ניסיונותיי האישיים כמהגרת
    נעשיתי מודעת גם ליחס של הישראלים שהיגרו מהארץ לצמיתות לישראלים ששהו בחו"ל באופן זמני- יחס שהביא לידי בטוי את הקונפליקט של חלק מהישראלים היורדים כלפי עזיבתם את הארץ ואי הנוחות שחשו כלפי ישראלים ששהו בחו"ל באופן זמני בלבד ואת הצורך המתמיד להשחיר או לפסול כל מה שקשור בארץ כאות לאשמה ולאמביוולנטיות שקיימת אולי רק באוכלוסיות של ישראלים מהגרים, כלפי עזיבת ארץ המוצא המשך