CBT

אני פסיכולוגית קלינית מומחית עם התמחות בטפול התנהגותי קוגניטיבי. אני עוסקת בטיפול התנהגותי קוגניטיבי כ 13 שנים ורשומה באתר הישראלי לטפול התנהגותי קוגניטיבי (איט"ה) כמטפלת מוסמכת וכמדריכה.

ההדרכה שאני מציעה היא פרטנית וקבוצתית (קבוצות עד 4 אנשים).

ההדרכה כוללת הצגות מקרה של המודרכים ויצירת אבחנה במונחים התנהגותיים קוגנטיביים ולפי תיאורית הסכמות.

לאחר יצירת אבחנה- המודרכים מתבקשים להציע התערבויות מתאימות לפי שתי גישות אלו ובאצמעות טכניקות משיטת העבודה של קיית ביירון.

אני כמדריכה, עוזרת באבחון ויצירת ההתערבויות ומציעה התערבויות נוספות.

בנוסף- יש נגיעה והתמודדות גם עם תהליכי העברה נגדית של המודרכים כלפי המטופלים שלהם ולא רק התמקדות בפרוטוקולים המנותקים מהקשר

והדינמיקה היחודיים הנוצרים במפגש בין מטפל (מודרך) למטופל שלו.

כמו כן, במהלך ההדרכה תהיה הכוונה לספרים ולמאמרים רלוונטים לנושאים שיועלו.

הדרכתי בעבר בתכנית ה CBT של יעקוב סיני בחיפה ובתכנית למודי ה CBT באוניברסיטת חיפה.

ההדרכה תינתן לסטודנטים הרשומים בתכניות אלו ובתכניות אחרות ללמודי CBT וכן למטפלים (פסיכולוגים, עובדים סוציאלים ופסכאטרים)

המעוניינים להרחיב את הכלים העומדים לרשותם להתערבויות טפוליות לקידום מטופליהם.

אפשר גם לקבל הדרכה פרטנית דרך האינטרנט.

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button דילוג לתוכן